رئیس اداره مشارکت های مردمی بهزیستی ایلام گفت: خیرین و افراد نیکوکار در جشن گلریزان مددجویان زیر پوشش بهزیستی حدود یک میلیارد ریال به مددجویان زیر پوشش کمک اهدا کردند.

نسرین شهبازی افزود: این میزان کمک نقدی در این جشن توسط افراد خیر اهدا که صرف اطعام مددجویان در ماه رمضان و تاکیم جهیزیه و سایر خدمات دهی به مددجویان خواهد شد.

جشن گلریزان ویژه مددجویان بهزیستی با هدف جمع آوری کمک های مردمی هفته گذشته در محل شیرخوارگاه  حضرت علی اصغر(ع) بهزیستی ایلام برگزار شد.

پایان/