معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام از تجهیز کتابخانه مرکز فرهنگی، هنری شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده معلولان خبر داد.

فرخ لقا جمشیدزاده با اعلام این خبر گفت:  این مرکز به کتابهای خط بریل و نرم افزارهایی برای استفاده کودکان و نوجوانان معلول اعم از نابینا و ناشنوا و غیره تجهیز شده است.

وی اظهار کرد: عموم کودکان و نوجوانان معلول علاقه مند می توانند با مراجعه به این مرکز از خدمات کتابخانه و سایر خدمات آن بهره مند شوند.

پایان/