معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: شهرستان های ایلام و سیروان به ترتیب بیشترین و کمترین جمعیت معلولان را در استان به خود اختصاص داده اند.

 لقا جمشید زاده با اعلام این خبر  افزود: از مجموع حدود 11هزار و 800 معلول این استان بیشترین تعداد معادل چهار هزار و 100نفر در شهرستان ایلام و کمترین تعداد معادل 412نفر در سیروان ساکن هستند.
وی ادامه داد: پس از ایلام شهرستان های چرداول با یک هزار و 265نفر، ایوان با یک هزار و 244 نفر، دره شهر با یک هزار و 209 نفر، دهلران با یک هزار و 178نفر، آبدانان با یک هزار و 28 نفر، ملکشاهی با 461 نفر، بدره با 450 نفر، مهران با 423 نفر و سیروان با 412 نفر به ترتیب بیشترین جمعیت معلولان استان را به خود اختصاص داده اند.
وی اضافه کرد: از مجموع کل معلولان استان یک هزار و 375 نفر دارای معلولیت خفیف، سه هزار و 288نفر دارای معلولیت متوسط، پنج هزار و 219نفر دارای معلولیت شدید و یک هزار و 888 نفر نیز معلولیت خیلی شدید دارند.
جمشیدزاده انواع معلولیت در این استان را شنوایی، صوت و گفتار، ذهنی، روانی، بینایی و جسمی، حرکتی عنوان کرد و گفت: سهم مردان از معلولیت در ایلام بیشتر از زنان است بطوری که از مجموع کل معلولان استان چهار هزار و 820 نفر زن و حدود شش هزار و 900 نفر را مردان تشکیل می دهند.
وی جسمی، حرکتی را بیشترین نوع معلولیت در این استان عنوان کرد و گفت: از مجموع کل معلولان استان چهار هزار و 661نفر دارای معلولیت جسمی، حرکتی هستند.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: همچنین معلولیت ذهنی با 2 هزار و 622نفر، شنوایی با یک هزار و 947نفر، بینایی با یک هزار و 900نفر، روانی با 418نفر و صوت و گفتار با 260نفر به ترتیب بیشتر نوع معلولیت در این استان را تشکیل می دهند.
وی مسایل ژنتیکی را عمده ترین علت معلولیت در این استان برشمرد و گفت: معلولان این استان در زمینه های مختلف درمانی، توانبخشی، تحصیلی، معیشت، ازدواج و غیره زیر پوشش خدمات مستمر و غیر مستمر بهزیستی قرار دارند.

پایان/