معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام از اعزام جمعی از زنان سرپرست خانوار این استان به اردوی مشهد مقدس خبر داد.

به گفته زهرا همتی، در راستای غنی سازی اوقات فراغت و اجرای برنامه فرهنگی برای جامعه هدف 75نفر از زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست مددجوی بهزیستی از شهرستان های مختلف استان به اردوی مشهد مقدس اعزام شدند.

پایان/