سرپرست جدید معاونت فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان ایلام روز یکشنبه همزمان با دومین روز از گرامیداشت هفته بهزیستی در آیین منصوب شد.

مدیر کل بهزیستی ایلام طی حکمی فرمان عزیزنیا را به سمت سرپرست معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی ایلام منصوب کرد.

در این آیین همچنین از ایوب مروتی معاون قبلی این حوزه  تقدیر شد.

پایان/