دومین همایش بهزیستی و رسانه روز سه شنبه با حضور معاون امور توسعه پیشگیری سازمان بهزییتی کشور، مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی، معاون دفتر آسیب دیدگان اجتماعی و کارشناس این دفتر و جمعی از مسئولان محلی و اصحاب رسانه و مطبوعات در محل شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) بهزیستی استان ایلام برگزار شد.