مدیرکل بهزیستی ایلام از تجهیز مراکز اورژانس اجتماعی این استان با اعتبار ابلاغی از سوی سازمان بهزیستی کشور خبر داد.

زهرا همتی افزود: بتازگی 850 میلیون ریال برای تجهیز و تامین فضای مناسب مراکز اورژانس اجتماعی استان به این استان ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: با این اعتبار هشت مرکز اورژانس اجتماعی فعال در استان تجهیز و برای خدمات دهی به آسیب دیدگان اجتماعی مجهز و توسعه خواهند یافت.
مدیرکل بهزیستی ایلام با بیان اینکه با بخشی از این اعتبار سامانه آماری آسیب های اجتماعی استان راه اندازی می شود، گفت: در این سامانه که اوایل سال آینده در مرکز استان ایجاد خواهد شد تعداد مراجعان به مراکز اورژانس اجتماعی، انواع آسیب های اجتماعی استان، خدمات ارایه شده به آسیب دیدگان اجتماعی و غیره جمع آوری خواهد شد.
همتی با اشاره به فعالیت مراکز اورژانس اجتماعی بهزیستی در هشت شهرستان استان گفت: در 2 شهرستان بدره و سیروان نیز به علت پایین بودن جمعیت پایگاه خدمات اجتماعی دایر است.
وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص این اعتبار و تجهیز مراکز اورژانس اجتماعی استان زمینه پذیرش و خدمات دهی گسترده تر به مراجعان به مراکز اورژانس اجتماعی فراهم شود.
همتی همچنین از پرداخت پنج میلیارد ریال در یکماه گذشته به عنوان کمک های موردی به مددجویان زیر پوشش خبر داد و گفت: این اعتبار بصورت کمک نقدی بین مددجویان زیر پوشش اعم از افراد در معرض آسیب و آسیب دیده، زنان سرپرست خانوار، معلولان و غیره توزیع شده است.
20 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.
اداره کل بهزیستی ایلام در چهار حوزه توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و پیشگیری و مشارکتهای مردمی و اشتغال به جامعه هدف خدمت ارایه می کند.

پایان/