مدیر کل دفتر اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری کشور در نخستین روز از سفر خود به ایلام از مراکز بهزیستی شهرهای ایلام و ایوان بازدید کرد.

دکتر بریمانی و هیات همراه با همراهی دکتر همتی مدیر کل بهزیستی ایلام از مراکز نگهداری بیماران روانی مزمن و شیرخوارگاه ایلام و همچنین مرکز نگهداری سالمندان آرامش شهر ایوان بازدید کردند.
شرکت در نشست شورای برنامه ریزی اداره کل بهزیستی ایلام از دیگر برنامه های سفر مدیر کل دفتر اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور به این استان است.
پایان/