معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: در 9 ماهه سال جاری ارتقا رتبه و طبقه شغلی 149نفر از کارکنان این سازمان انجام گرفته است.

نعمت الله خدامرادی با اعلام این خبر گفت: از این شمار 76 مورد ارتقا رتبه و 73مورد نیز ارتقا طبقه شغلی بوده که در احکام کارگزینی کارکنان اعمال شده است.
وی همچنین از تبدیل وضعیت 18نفر از کارکنان در سال جاری خبر داد و گفت: تبدیل وضعیت این افراد از قراردادی به پیمانی و از رسمی کارگری به پیمانی بوده است.
به گفته وی، همچنین در اجرای ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر برقراری فوق العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس این قانون از ابتدای مهرماه سال جاری در احکام کارگزینی کارکنان پیمانی و رسمی شهرستان های ایلام، ملکشاهی و ایوان اعمال شده است.
خدامرادی همچنین از اعمال مدرک تحصیلی پنج نفر از همکاران در سال جاری خبر داد.
پایان/