مدیر کل بهزیستی ایلام از حمایت این سازمان از نیازمندان غیر مددجو از طریق پرداخت کمک نقدی در حوزه های مختلف خبر داد.

زهرا همتی افزود: امسال تاکنون حدود شش میلیارد ریال بصورت نقدی در قالب کمکهای موردی در زمینه های اشتغال، مسکن، معیشت، درمان، مناسب سازی، بیمه و غیره برای نیازمندان اعم از مددجو و غیر مددجو هزینه شده است.
وی مبلغ پرداختی به هر یک از این افراد را بین پنج میلیون ریال تا 30 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این حمایت و کمک به یک هزار و 700 نفر بوده و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، این میزان مبلغ پرداختی به نیازمندان از محل اعتبارهای سازمان بهزیستی کشور جذب و به مددجویان و غیر مددجو پرداخت شده است.
مدیر کل بهزیستی ایلام مجموع پرداختی کمکهای موردی به جامعه هدف و غیر مددجو در طول سال گذشته را سه میلیارد و 300میلیون ریال عنوان کرد.
وی همچنین از جذب یک میلیارد ریال از اعتبارهای استانی برای ساماندهی معتادان متجاهر خبر داد و گفت: این مبلغ نیز از طریق کمپ های ترک اعتیاد برای درمان افراد مصرف کننده مواد مخدر و تا سقف پنج میلیون ریال پرداخت شده است.
26هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.
پایان/