معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام از بیمه تامین اجتماعی ۲ هزار و ۳۳۴ زن سرپرست خانوار مددجوی زیر پوشش در مناطق روستایی، عشایری و شهری این استان خبر داد.

 شاپور کردی  با بیان اینکه از این تعداد ۷۶۰ نفر در شهرها و یک هزار و ۵۷۴ نفر نیز در روستاها و مناطق عشایری سکونت دارند، اظهار کرد: کار بیمه زنان روستایی از سوی صندوق بیمه روستاییان و عشایر و بیمه زنان ساکن مناطق شهری از محل قانون هدفمندی یارانه ها و از طریق بیمه تامین اجتماعی انجام گرفته است.

وی یادآور شد: طرح بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایری از سال ۸۸ آغاز شد که در اجرای آن از سوی بهزیستی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط به دهیاری ها معرفی شدند و پس از ورود و ثبت اطلاعات آنان در تارنمای صندوق بیمه روستایی و عشایری حق بیمه آنها بصورت متمرکز از سوی بهزیستی پرداخت می شود.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: پوشش بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار مناطق شهری نیز از سال ۹۰ آغاز شد که بخشی از آن از ناحیه دولت و محل قانون هدفمندی یارانه ها و بخش دیگر آن از محل اعتبارهای بهزیستی استان ها تامین خواهد شد.

کردی سرانه پرداختی بابت بیمه این زنان را از سوی بهزیستی برای هر نفر در سال گذشته ۹۰۰ هزار ریال در ماه اعلام کرد و افزود: زنان سرپرست خانوار ساکن مناطق شهری، روستایی و عشایری که مشمول این بیمه ها می شوند باید دارای دست کم ۱۸ و حداکثر ۵۰ سال سن بوده و بعنوان سرپرست خانوار مددجوی زیر پوشش بهزیستی باشند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: اکنون ۵۸۴ زن سرپرست خانوار ساکن در مناطق شهری و روستایی و عشایری در نوبت بیمه شدن قرار دارند.

به گزارش ایرنا، چهار هزار و ۳۰۰ نفر از مددجویان بهزیستی ایلام را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که هشت هزار و ۶۰۰ نفر را سرپرستی می کنند.

اداره کل بهزیستی ایلام در چهار حوزه توانبخشی، امور اجتماعی، فرهنگی و پیشگیری و اشتغال و مشارکت های مردمی به ۲۵ هزار مددجو و همچنین عموم مردم خدمت رسانی می کند.

پایان/