دوره پیشرفته نمایش عروسکی ویژه مربیان هنری مراکز روزانه اداره کل بهزیستی ایلام امروز سه شنبه در هتل زاگرس برگزار شد.

به گفته معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام، در این دوره مربیان هنری 17 مرکز روزانه اداره کل بهزیستی ایلام حضور دارند.

فرخ لقا جمشیدزاده افزود: آموزش این کارگاه دو روزه را دکتر بختیاری از اساتید برجسته حوزه هنر بر عهده دارد.

پایان/