معاون اجتماعی بهزیستی ایلام بر لزوم توسعه فعالیت پایگاه‌های خدمات اجتماعی در محلات مختلف شهر ایلام تاکید کرد.

زهرا همتی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: معاونت  اجتماعی بهزیستی ایلام خدمات مختلفی را به جامعه هدف ارائه می‌کند.

معاون اجتماعی بهزیستی ایلام گفت: یکی از این خدمات به خدمات مداخله‌ای موسوم بوده که به منظور رفع ٱسیب پدیده آمده بهزیستی با سرعت وارد عمل می‌شود.

وی ادامه داد: بهزیستی با هدف مقابله و پیشگیری از تگهداری افراد در معرض آسیب وارد این حوزه شده و سعی می‌کند قبل از اینکه موضوع وارد مراحل جدی‌تری شود آنها را حل و فصل کند.

این مسؤول اضافه کرد: این نوع آسیب‌دیدگی توسط مراکز روزانه تقبل شده و وارد مراحل رفع مشکل از آسیب‌دیده می‌شوند و در این راستا نیز سازو کارهای لازم اندیشیده شده است.

همتی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی در این زاستا طراحی کرده کرده که در قالب مراکز روزانه بهزیستی به افراد آسیب‌پذیر خدمات ارائه می‌کند.

معاون اجتماعی بهزیستی ایلام گفت: سعی می‌شود قبل از این که آسیب دیده اجتماعی وارد مراحل جدی‌تری از آسیب شود در نخستین فرصت شناسایی و در راستای رفع مشکل او تلاش شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال قبل از فرار یک دختر آسیب دیده از منزل پدری سعی می‌شود با شناسایی و انجام مداخلات در امور این آسیب دیده مانع تشدید آسیب او و احیانا فرار از منزل شوند.

این مسؤول اضافه کرد: شناسایی دخترانی که در معرض آسیب هستند به صورت‌های مختلفی از سوی معاونت اجتماعی بهزیستی ایلام اجرایی می‌شود.

معاون اجتماعی بهزیستی ایلام گفت: یکی از راه‌های شناسایی و ارائه خدمات وجود پایگاه‌های خدمات اجتماعی در محلات مختلف شهر ایلام است.

همتی بر لزوم توسعه فعالیت پایگاه‌های خدمات اجتماعی در محلات مختلف شهر ایلام تاکید کرد.

انتهای پیام