در آستانه سال نو مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه ایلام از شیرخوارگاه اداره کل بهزیستی ایلام بازدید و از کودکان این مرکز دلجویی کرد.

در این بازدید که مدیر کل بهزیستی و رئیس اداره بهزیستی شهرستان ایلام نیز حضور داشتند مدیر عامل شرکت نفت ایلام هدایایی به کودکان این مرکز اهدا کرد.

پایان/