کارشناس ساختمان و مسکن اداره کل بهزیستی ایلام از هزینه 9 میلیارد و 123 میلیون ریالی این سازمان برای تامین مسکن مددجویان زیر پوشش در سال گذشته خبر داد

جعفر جهانپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با صرف این میزان اعتبار 294 واحد مسکونی به مددجویان زیر پوشش واگذارشده است که شامل معلولان، زنان سرپرست خانوار و غیره بوده اند.
وی با بیان اینکه این منازل بصورت خود مالکی و مسکن مهر احداث شده اند ادامه داد: از مجموع واحدهای ساخته شده 70 واحد در قالب مسکن مهر و مابقی بصورت خود ملکی(داشتن زمین توسط مددجو و پرداخت کمک هزینه توسط بهزیستی) احداث شده اند.
وی اظهار کرد: این منازل مسکونی در تمامی 10 شهرستان استان احداث شده ولی عمده واحدهای تحویل شده به مددجویان مربوط به شهرستان های دره شهر، آبدانان و ایوان بوده است.
به گفته کارشناس ساختمان و مسکن اداره کل بهزیستی ایلام، سقف کمک هزینه پرداختی برای ساخت مسکن به هریک از مددجویان در طول سال گذشته 60 میلیون ریال بوده است.
وی از ساخت واحدهای مسکونی برای خانواده های دو معلولی این استان در سال گذشته نیز خبر داد و گفت: پارسال با سرانه پرداختی 180میلیون ریال چهار خانوار دو معلول ساکن در مناطق روستایی استان صاحبخانه شدند.
جهانپور همچنین از پرداخت کمک هزینه 300میلیون ریالی مسکن به خانوارهای بالای دو معلول ساکن در مناطق شهری استان خبر داد و گفت: این کمک به 15 خانوار شهری پرداخت و منازل آنها با 90درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.
به گفته وی، در طول سال گذشته انشعاب گاز، آب و برق یک هزار و 22 مورد منزل مسکونی مددجویان زیر پوشش رایگان انجام شده است.
25هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند که 11هزار نفر از آنها را معلولان تشکیل می دهند.
اداره کل بهزیستی در حوزه های توانبخشی، فرهنگی و توسعه پیشگیری، امور اجتماعی و اشتغال، موسسه های خیریه و مشارکتهای مردمی به جامعه هدف ارایه خدمت می کنند.

پایان/