کارشناس، مسئول دفتر توانمندسازی، خانواده و زنان اداره کل بهزیستی ایلام از بیمه تامین اجتماعی دو هزار و 571 زن سرپرست خانوار مددجوی زیر پوشش در مناطق روستایی، عشایری و شهری این استان در سال گذشته خبر داد.

عبدالصباح کارزانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تعداد زن سرپرست خانواری تا پایان سال گذشته زیر پوشش این بیمه قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه از این تعداد 759 نفر در شهرها و یک هزار و 812 نفر نیز در روستاها و مناطق عشایری سکونت دارند، اظهار کرد: کار بیمه زنان روستایی از سوی صندوق بیمه روستاییان و عشایر و بیمه زنان ساکن مناطق شهری از محل قانون هدفمندی یارانه ها و از طریق بیمه تامین اجتماعی انجام گرفته است.
وی یادآور شد: طرح بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایری از سال 88 آغاز شد که در اجرای آن از سوی بهزیستی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط به دهیاری ها معرفی شدند و پس از ورود و ثبت اطلاعات آنان در تارنمای صندوق بیمه روستایی و عشایری حق بیمه آنها بصورت متمرکز از سوی بهزیستی پرداخت می شود.
کارزانی حق بیمه پرداختی برای هر نفر در این طرح را بر پایه توافق سازمان بهزیستی کشور و صندوق مرکزی بیمه روستاییان 810 هزار ریال در سال اعلام کرد.
کارشناس دفتر توانمندسازی، خانواده و زنان اداره کل بهزیستی ایلام گفت: پوشش بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار مناطق شهری نیز از سال 90 آغاز شد که بخشی از آن از ناحیه دولت و محل قانون هدفمندی یارانه ها و بخش دیگر آن از محل اعتبارهای بهزیستی استان ها تامین خواهد شد.
وی سرانه پرداختی بابت بیمه این زنان را از سوی بهزیستی برای هر نفر در سال گذشته را 520 هزار ریال در ماه اعلام کرد و افزود: زنان سرپرست خانوار ساکن مناطق شهری، روستایی و عشایری که مشمول این بیمه ها می شوند باید دارای دست کم 18 و حداکثر 50 سال سن بوده و بعنوان سرپرست خانوار مددجوی زیر پوشش بهزیستی باشند.
وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق روستایی و عشایری که دارای شرایط لازم باشند محدودیتی برای بیمه شدن در این طرح ندارند، گفت: اکنون 500 زن سرپرست خانوار ساکن در مناطق شهری در نوبت بیمه شدن قرار دارند.
به گزارش ایرنا، چهار هزار و 300 نفر از مددجویان بهزیستی ایلام را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که هشت هزار و 900 نفر را سرپرستی می کنند.
اداره کل بهزیستی ایلام در چهار حوزه توانبخشی، امور اجتماعی، فرهنگی و پیشگیری و اشتغال و مشارکت های مردمی به 25هزار مددجو و همچنین عموم مردم خدمت رسانی می کند.

پایان/