نشست مشورتی با انجمن ها و موسسات و مراکز غیر دولتی با موضوع مناسب سازی در محل اداره کل بهزیستی ایلام تشکیل شد.

 

در این نشست مدیران موسسات مردم نهاد و cbr و همچنین مراکز غیر دولتی حضور داشتند که در خصوص مناسب سازی محیطهای اداری و پیگیری مصوبات با هم بحث و تبادل نظر کردند.

در این نشست مناسب سازی برای محله بدون مانع ویژه معلولان و سالمندان مورد نظر و بررسی قرار گرفت.

 

این نشست با حضور کارشناسان حوزه مناسب سازی و سالمندان ستاد اداره کل بهزیستی ایلام تشکیل شد.

پایان/