اداره کل بهزیستی ایلام درنظر دارد مجتمع مسکونی ویژه سالمندان در شهرستان ایلام (1 مجتمع) و شهرستان دهلران (1 مجتمع) تاسیس کند.

شرایط لازم برای متقاضیات تاسیس این دو مجتمع به شرح ذیل است:
1-اعتقاد به دین مبین  اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2-تابعیت  جمهوری اسلامی ایران
3-داربودن حداقل 30 سال سن
4-سکونت در استان محل  تقاضا
5-داربودن مدرک دکترای پزشکی ( عمومی یا تخصصی ) مدیریت توانبخشی یا حداقل تحصیلات کارشناسی در رشته های  پرستاری ، فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام مراجعه نمایند.
پایان/