رئیس اداره بهزیستی ملکشاهی از اجرای طرح توانمندسازی اجتماع محور در این شهرستان خبر داد.

محمد رسوله وندی بیان کرد: این طرح در دو مرحله اجرا که در این زمینه هماهنگی با بخشداری و شهرداری ملکشاهی انجام گرفته است.

وی اظهار کرد: همچنین در اجرای این طرح دهیاران و فرمانده پایگاه مقاومت و اهلی و معتمدان محله مشارکت دارند.

پایان/