فرماندار شهرستان ملکشاهی ضمن بازدید از اداره بهزیستی این شهرستان و حوزه های مختلف این اداره در نشست تخصصی با سرپرست  و کارکنان این حوزه شرکت کرد.

اسد قاسمی فرماندار ملکشاهی از بخش های مختلف اورژانس اجتماعی، امور اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری و غیره اداره بهزیستی شهرستان ملکشاهی بازدید کرد.

محمد رسوله وندی سرپرست اداره بهزیستی ملکشاهی در نشست با فرماندار این شهرستان به تشریح وظایف هریک از بخش ها پرداخت و در ادامه کارشناسان حوزه های مختلف نیز در خصوص شیوه عملکرد مراجعان و غیره توضیحاتی را ارایه کردند.

پایان/