مسئول مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی ملکشاهی از برگزاری نشست هم اندیشی با نیروی انتظامی شهرستان ملکشاهی خبر داد.

اهل جسک بیان کرد: با توجه به همکاری و تعال خوب مرکز مداخله شهرستان با ادارات مختلف جهت آسیب شناسیو ارایه راهکار در خصوص کاهش آسیب های شناسایی شده در ملکشاهی جلسه ای با محوریت این موضوع در محل اورژانس اجتماعی و با حضور کارشناسان نیروی انتظامی برگزار شد.

وی از موارد مطرح شده در این جلسه را تعامل و همکاری دو اداره  جهت شناسایی و دسته بندی آسیب های مختلف شهرستان، تلاش جهت کاهش آسیب با برگزاری کلاس های آموزشی با همکاری و هماهنگی دو اداره در سطح محلات مختلف شهرستان ، نصب بنر و توزیع بروشورهای آموزشی برشمرد.

پایان/