جشنواره بازیهای بومی محلی ویژه مهد کودک های شهرستان ملکشاهی با حضور 85 کودک دختر و پسر برگزارشد.

محمد رسول وندی  مدیر بهزیستی شهرستان ملکشاهی در این خصوص گفت: جشنواره بازی های بومی محلی درمحل مجتمع بهزیسستی شهرستان ملکشاهی برگزارشد

وی ادامه داد:  این جشنواره باحضور 13 مهدکودک و   85 کودک دختر و پسر در رشته های طناب کشی و گل پوچ برگزار شد.

وی اظهار کرد: در پایان سیزده نفر بعنوان نفرات برتر رشته نقاشی مشخص  هدایایی به آنان اهداء شد.

وی هدف از اجرای این جشنواره را تقویت روحیه وآموزش کار گروهی کودکان عنوان کرد و گفت: این جشنواره آان ماه در سح وسیعتری برگزار خواهد شد.

پایان/