نام و نام خانوادگی: صادق خزلی

مشاور و دبیر شورای فرهنگی اداره کل بهزیستی استان ایلام

شماره همراه: 09188424705