نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر زهرا همتی

سمت : مدیر کل بهزیستی استان ایلام

شماره تماس:08432221868